Retail transformacija na cloud-u

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Ciljevi

 • Uspostavljanje performantnog produkcionog okruženja koje bi zamenilo zastarelu opremu, ubrzalo rad aplikacija i pružilo podršku poslovnim zahtevima.
 • Optimizovanje IT resursa.
 • Poboljšanje zaštite i sigurnosti poslovnih podataka.
 • Migracija postojećeg ERP softvera sa on-premise na cloud okruženje.
 • Podrška kontinuiranom razvoju programa lojalnosti potrošača.
 • Digitalizacija poslovanja i implementacija EDI strategije pri radu sa dokumentima.

Pristup

 • Fokus na unapređenju IT sistema kako bi bio brži, stalno dostupan i kako bi podaci bili bezbedni.
 • Analiziranje trenutnih i budućih potreba stručnih službi i kompanije u celini, uz davanje predloga optimalnog rešenja za serversku infrastrukturu.
 • Prebacivanje celokupnog postojećeg rešenja u privatni cloud u okviru Mainstream Enterprise Cloud-a.
 • Preuzimanje odgovornosti za funkcionisanje i dostupnost samog servisa u okviru dogovorenog SLA.

Rezultati

 • Novo produkciono okruženje koje je višestruko smanjilo vreme odziva poslovnih aplikacija.
 • Bolje rešenje za manji TCO – Niži troškovi IT infrastrukture od prethodno korišćenog in-house rešenja.
 • Sve ključne informacije za poslovanje su sigurne u izolovanom cloud okruženju i osigurane od potencijalnih gubitaka.
 • Efikasna realizacija – od upoznavanja sistema, do njegovog puštanja u rad, prošlo je prošlo 3 meseca.

Gomex zahtevi i početak saradnje

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz složen, sadržajan i obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim.

Gomex se ističe kao kompanija koja veoma brzo usvaja i implementira inovacije. Tako je kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja. Kako su zahtevi za performansama i pouzdanosti sistema veoma visoki, posebna pažnja je posvećena pronalasku adekvatnog partnera koji je u stanju da isporuči kvalitetnu uslugu. Iz te potrebe je počela naša komunikacija.

IT resursi kao faktor rasta

Gomex maloprodajna mreža, od svog nastanka 1995. godine do danas, beleži konstantan rast u obimu poslovanja, broju objekata i potrošača. Samo u toku 2017. godine kompanija je ostvarila rast prometa od skoro 20% dostignuvši rekordne prihode od oko 100 miliona EUR. Dinamika razvoja i budući planovi istakli su u prvi plan potrebu za stabilnom IT infrastrukturom i pronalaženjem održivog i prilagodljivog rešenja. Periodi dinamičnog rasta Gomex-a nisu bili ispraćeni adekvatnim rešenjem za IT infrastrukturu, što je vremenom uzrokovalo probleme u radu poslovnih aplikacija. Vreme odziva internih aplikacija je bilo u porastu, što je smanjivalo brzinu obavljanja zadataka i produktivnost u svakodnevnom radu. Uz želju da omogući svom IT timu da se fokusira na unapređenje ključnih poslovnih funkcija i procesa, menadžment Gomex-a se odlučio da svoje celokupno produkciono okruženje premesti u cloud.

Rešenje

Partnerstvo, ekspertiza i proaktivnost za pravo rešenje IT potreba

Nakon inicijalnog testiranja kompetenci i uspostavljanja poverenja, saradnja je tekla kroz partnerski pristup i odnos. Koncentrisana ekspertiza na polju IT infrastrukture omogućila nam je da zajedno sa Gomex timom analiziramo potrebe i pronađemo najbolje rešenje. Urađena je analiza stanja, trenutnih rešenja i obaveza po postojećim ugovorima i sagledana je budućnost poslovanja i planovi kako bi se odgovorilo ne samo na trenutne, već i buduće izazove.

Mainstream enterprise cloud kao odgovor na izazove

Prelazak na Mainstream Enterprise Cloud se pokazalo kao najbolje dugoročno rešenje. Obezbeđeni private cloud resursi na Mainstream-ovoj platformi omogućili su potrebnu stabilnost, ali i skalabilnost IT infrastrukture. Ovakvo rešenje dovelo je do drastičnog unapređenja performansi i vremena odziva aplikacija, smanjenja downtime-a sistema i rasterećenja vremena IT tima koji je mogao da se posveti novim projektima.

Digitalizacija na pravom putu

Kompanija Gomex, kao jedan od lidera u inovacijama na domaćem tržištu maloprodaje, započela je proces digitalizacije svog poslovanja. Skalabilno i performantno rešenje za IT infrastrukturu omogućava neometani dalji digitalni razvoj na čvrstim i skalabinim osnovama. Program lojalnost potrošača i unapređenja na polju osnovnog biznisa, poput rada sa dokumentacijom kroz EDI strategiju, DMS , automatizacija procesa porudžbina od MPO ka distributivnim centrima, nova napredna rešenja u sektoru logistike i drugi važni procesi sada mogu da se oslone na Mainstream kao dugoročnog partnera.

Potpuna tehnološka podrška

Kao deo usluge na Enteprise Cloud platformi, Mainsteram vodi brigu o celokupnoj infrastrukturi, optimizaciji i podešavanjima. Gomex IT tim fokusiran je na strateške projekte koji unapređuju dalje poslovanje dok Mainstream brine da celokupna infrastruktura bude stalno dostupna, optimalna i sigurna. Mainstream je spreman da podrži Gomex u budućem razvoju i kao dugoročni partner omogući integraciju novih tehnologija u budućnosti.

Optimizacija poslovanja ne znači samo najbolje iskoristi postojeće resurse i unaprediti svoje snage, već blagovremeno prepoznati i svoje slabosti i pronaći najbolje partnere za taj deo posla . Ovaj drugi deo je možda teži , ali ukoliko ne mislimo da mi sve (najbolje) znamo , onda će efekti prepuštanja dela odgovornosti stručnim kompanijama- dovesti mnogo brže do napretka. GOMEX tim je to prepoznao. Izabrali smo Mainstream i sada smo u CLOUD-u.

Case study

Ukoliko želite da saznate kako je Gomex celokupno produkciono okruženje premestio u cloud – preuzmite dokument.

Ostale studije slučaja

Od shared hostinga do cloud skalabilnosti

Jedan od ciljeva projekta bio je da se klijentima Sava Osiguranja obezbedi vrhunsko online iskustvo uz 24/7 dostupnost sajta i optimalne performanse veb prodavnice.

Kako je regionalni retail lider unapredio skalabilnost i pouzdanost core biznis aplikacija

Jedan od glavnih ciljeva projekta bio je da se obezbedi skalabilnost IT infrastrukture kako bi se ispratio dinamičan rast poslovanja.

Cloud hosting za napredan e-commerce

Istražite kako je Tehnomanija postigla visokodostupan sistem bez single point of failure, garantovan 99,99% mesečni uptime i pouzdanu infrastrukturu.