Търговска трансформация в облака

Като една от водещите вериги магазини в Сърбия, Gomex се фокусира върху изграждането на дългосрочни отношения, които са основани на сигурност и доверие. Многобройните ежедневни трансакции и всеобхватната програма за лоялност на клиентите правят дейността и ИТ системите на Gomex доста динамични. Като част от процеса на цифровизация ръководството на Gomex разпозна облачните услуги като оптимален подход за решаване на нарастващите ИТ изисквания поради постоянното разширяване на бизнеса.

Цели

 • Създаване на високопроизводителна производствена среда, която да замени остарялото оборудване, да ускори работата на приложенията и да подпомага бизнес изискванията
 • Оптимизиране на ИТ ресурсите
 • Подобряване на защитата на бизнес данните и сигурността
 • Подпомагане на непрекъснатото развитие на програмите за лоялност на потребителите
 • Цифровизация на бизнеса и прилагане на стратегии за равенство, разнообразие и приобщаване (EDI) при работа с документи

Подход

 • Фокусиране върху подобряването на ИТ системите, за да бъдат по-бързи, постоянно достъпни и да защитават данните
 • Анализиране на настоящите и бъдещите нужди на професионалните услуги и на цялата компания, като същевременно се предлагат оптимални решения за сървърната инфраструктура
 • Превключване на цялото съществуващо решение към частна облачна услуга в рамките на Mainstream Enterprise Cloud
 • Поемане на отговорност за функционирането и достъпността на самата услуга в съответствие с договореното споразумение за ниво на обслужване (SLA)

Резултати

 • Нова производствена среда, която значително намали времето за реакция на бизнес приложенията
 • По-добро решение за по-ниски общи разходи за притежание (TCO), т.е. по-ниски разходи за ИТ инфраструктура в сравнение с предишното вътрешно решение
 • Всичката критична бизнес информация е защитена в изолирана облачна среда и е застрахована срещу потенциална загуба
 • Ефективно внедряване – от запознаването със системата до пускането ѝ в експлоатация изминават три месеца.

Изисквания и начало на сътрудничеството с Gomex

Като една от водещите вериги магазини в Сърбия, Gomex се фокусира върху изграждането на дългосрочни отношения, които са основани на сигурност и доверие. Многобройните ежедневни трансакции, както и сложната, цялостна и всеобхватна програма за лоялност на клиентите, правят бизнеса и ИТ системата на Gomex много динамични.

Gomex се отличава като компания, която бързо се адаптира и въвежда иновации. Ето защо, като част от процеса на цифровизация, ръководството на Gomex разпозна облачната услуга като оптимален подход за справяне с нарастващите ИТ изисквания по време на постоянното разширяване на бизнеса. Тъй като изискванията към производителността и надеждността на системата са много високи, беше обърнато специално внимание на намирането на подходящ партньор, който може да предостави качествена услуга. Тази нужда доведе до свързването с нас.

ИТ ресурсите като фактор за растеж

От създаването си през 1995 г. до днес Gomex отбелязва постоянен ръст в обхвата на дейността си, броя на обектите и потребителите си. Само през 2017 г. компанията постигна ръст на оборота от почти 20%, достигайки рекордни приходи от около 100 млн. евро. Динамиката и плановете за развитие подчертаха необходимостта от стабилност на ИТ инфраструктурата и намиране на устойчиво и адаптивно решение. Периодите на динамичен растеж на Gomex не се характеризираха с адекватно решение на ИТ инфраструктурата, което с течение на времето доведе до проблеми във функционирането на бизнес приложенията. Времето за реакция на вътрешните приложения се увеличаваше, което намаляваше скоростта на изпълнение на задачите и производителността в ежедневната работа. В желанието си да даде възможност на ИТ екипа да се съсредоточи върху подобряването на основните бизнес функции и процеси, ръководството на Gomex реши да прехвърли цялата си производствена среда към облачна услуга.

Решение

Партньорство, експертиза и проактивност за правилното решение на ИТ нуждите

След първоначалните тестове за компетентност и установяването на доверие, сътрудничеството беше установено на колегиален принцип. Концентрираният експертен опит в областта на ИТ инфраструктурата ни позволи взаимно да анализираме нуждите на екипа на Gomex и да намерим най-доброто решение. Беше извършен анализ на ситуацията, настоящите решения и задълженията по съществуващите договори, както и бяха разгледани бъдещите бизнес планове, за да се отговори не само на настоящите, но и на бъдещите предизвикателства.

Mainstream Enterprise Cloud като отговор на предизвикателствата

Преминаването към Mainstream Enterprise Cloud се оказа най-доброто дългосрочно решение. Частните облачни ресурси, предоставяни от платформата на Mainstream, предоставят не само необходимата стабилност, но и мащабируемост на ИТ инфраструктурата. Това решение доведе до драстично подобряване на производителността и времето за реакция на приложенията, както и до намаляване на времето на прекъсване на работата на системата, като същевременно намали натиска върху ИТ екипа, позволявайки му да се посвети на нови проекти.

Цифровизация в правилната посока

Като един от лидерите в областта на иновациите на вътрешния пазар за търговия на дребно, Gomex започна да дигитализира бизнеса си. Мащабируемото и ориентирано към производителността решение за ИТ инфраструктура позволява по-нататъшно непрекъснато цифровото развитие, което е стъпило върху солидна и мащабируема основа. Програмата за лоялност на клиентите и подобренията в основния бизнес, като например работата с документация чрез използване на стратегии за равенство, разнообразие и приобщаване (EDI), системи за управление на документацията (DMS), автоматизацията на процеса на поръчване от MPO до дистрибуторски центрове, нови усъвършенствани решения в логистичния сектор, както и други важни процеси, които вече могат да разчитат на Mainstream като дългосрочен партньор.

Цялостна технологична подкрепа

Като част от услугата на платформата Enterprise Cloud, Mainstream се грижи за цялата инфраструктура, оптимизацията и настройките. ИТ екипът на Gomex се фокусира върху стратегически проекти, които подобряват и улесняват бъдещия растеж на бизнеса, докато Mainstream се грижи цялостната инфраструктура да бъде постоянно достъпна, оптимална и сигурна. Mainstream има готовност да подкрепи Gomex в бъдещото развитие и да даде възможност за интегриране на нови технологии като дългосрочен партньор.

Оптимизацията на бизнеса предполага не само оптимално използване на наличните ресурси и подобряване на силните ви страни, но и своевременно разпознаване на слабите ви страни и намиране на най-добрите партньори за този елемент от вашата дейност. Този втори аспект на оптимизацията може да се окаже по-труден. Въпреки това, ако дадена компания осъзнае, че невинаги разполага със знанията и капацитета да направи всичко по най-добрия възможен начин, и повери част от отговорността на професионални компании, готови да ѝ помогнат, тя ще много по-бързо ще постигне напредък. Екипът на Gomex осъзна това. Избрахме Mainstream и вече сме в облака.

Открийте как Mainstream може да подобри вашия бизнес.

Свържете се с нас на business.bg@mainstream.bg или попълнете нашата контактна форма.

Други казуси

Хостинг решение за динамичен e-commerce

Научете как модерният онлайн търговец Gigatron си гарантира стабилността и сигурността на ИТ системите с услугата Mainstream Managed Hosting. Разгледайте резултатите и предимствата!

Dynamics NAV в Enterprise Cloud

Открийте как компания NPS използва платформата Enterprise Cloud, за да постигне стабилност на работата на Dynamics NAV решението и система с високо ниво на достъп и редуцирани първоначални разходи.

Сигурна и надеждна ИТ инфраструктура в Google Cloud

Научете как студио COFA Games и екипът на Mainstream създадоха стабилна и скалируема среда за играта „Awakening of Heroes“ в платформата Google Cloud.