Хостинг решение за динамичен e-commerce

Като модерна компания за електронна търговия Gigatron има за цел да предоставя постоянна висококачествена услуги на своите потребители. Нарастващото количество операции и информация, както и временните пикове на посещенията и трафика, а с това и на необходимите ресурси, сочеха за нуждата от намиране на решение, което да осигури безпрепятственото функциониране на системите и услугите. 

Цели 

 • Увеличаване на стабилността, нивото на достъп и сигурността на ИТ системите 
 • Решение, което точно да отговаря на предизвикателствата в пиковите периоди. 
 • Усъвършенствана защита и сигурност на клиентските данни. 
 • Алтернатива на инвестициите в негъвкава in house инфраструктура. 
 • Получаване на местна експертиза като поддръжка. 

Нашият подход 

 • Анализирахме актуалните и бъдещите нужди, за да създадем топология на системите, която да отговаря на моментните нужди и да бъде подготвена за бъдещ ръст. 
 • Планирахме прехвърлянето на настоящото решение в частен облак в рамките на услугата Mainstream Managed Hosting. 
 • Поехме отговорност за функционирането и нивото на достъп на самата услуга в рамките на договорения SLA. 

Резултати 

 • Подобрената инфраструктурата беше добра основа за стабилността на уеб услугите и синхронизацията с останалите IT системи. 
 • Всички ключови информации за дейността са сигурни в изолирана облачна среда и защитени от потенциални загуби. 
 • Гарантира се функционирането на IT инфраструктурата чрез 24/7 надзор, поддръжка и консултиране. 

Изискванията на Gigatron и начало на сътрудничеството ни 

Като модерна компания за електронна търговия Gigatron има за цел непрекъснато да предоставя висококачествени услуги на своите потребители. Нарастващото количество операции и информация, както и временните пикове на посещенията и трафика, а с това и на необходимите ресурси, сочеха за нуждата от намиране на решение, което да осигури безпрепятственото функциониране на системите и услугите. 

В този момент Gigatron беше надраснал своята уеб ИТ инфраструктура, а уеб сървисът беше разпознат като критичен ресурс. Надеждността на тогавашната инфраструктурата вече не беше на задоволително ниво, затова и „dedicated“ ресурсите не бяха достатъчен гарант за стабилността. 

Като компания, основно разчитаща на достъпа на IT ресурсите, намирането на точното решение и непрекъснатото предоставяне на качествена услуга беше задължително. Тогава се появи нужда от комуникация с партньор като Mainstream. 

ИТ ресурсите станаха главна опора на сигурния ръст 

Компания Gigatron започна да работи преди 15 години като „brick&mortar retailer“ с двама служители, която благодарение на следването на тенденциите и своевременната трансформация в u e-commerce service се позиционира като номер 1 сред потребителите в Сърбия при избор на електроника за широко потребление. Когато преговорите започнаха, Gigatron продължаваше да разчита на ограничена инфраструктурата, натоварена с увеличен брой потребители. 

Като една от целите по време на преговорите беше разпозната и нуждата от по-добро свързване на backend и frontend системите, които да осигуряват проследяване в реално време. Това щеше да облекчи ежедневната работа на над 400 служители, а купувачите щяха да получат по-добра услуга в платформата за онлайн търговия. 

Решението 

Професионална, редундантна инфраструктурата и експертни знания и умения

Заедно с екипа на Gigatron и на базата на богатия опит и експертните знания и умения, които имаме в областта на IT инфраструктурата, анализирахме нуждите на компанията и предложихме адекватно решение. Анализирахме предишните предизвикателства и бъдещите планове, за да стигнем до решение, обединяващо безкомпромисната стабилност и иновативността. Крайното решение беше проектирано за специфичните нужди на Gigatron. 

Managed hosting като решение на проблемите

Преминаване към услугата Mainstream Managed hosting в рамките на облачната технология беше правилното решение за Gigatron. Осигурените редундантни ресурси в рамките на Managed hosting private cloud решението гарантираха търсената надеждност и стабилност и осигуриха иновации и гъвкавост. Първото тестване на новото решение беше по време на промоциите за „Black Friday“. Значителният пик в трафика на този ден беше първото по-голямо предизвикателство за преместената инфраструктура. Началото на сътрудничество беше отбелязано с отлични резултати. 

Сигурност на всички данни сега и завинаги

Внедреното решение позволява бърз и лесен достъп до данните като ключов ресурс дори и при множество неблагоприятни ситуации. С внимателно планиране и разпределяне на ресурсите се избегна възможността някои от компонентите на системата да бъдат „Single Point of Failure“, т.е. беше избегната възможността някоя точка в системата да доведе до отказ на цялата услуга.

Цялостна поддръжка 

Чрез сътрудничеството, което започна с анализ и предложения за решения, чрез успешната миграция в платформата Managed hosting и интеграцията на backend и frontend системите, сътрудничеството с Gigatronom се доказа като успешно още през първата година. По този начин Gigatron се фокусира върху стратегическите проекти за развиване на бизнеса, а Mainstream се грижи за това инфраструктурата да отговаря на стратегическите цели и да бъде винаги достъпна. Искаме да бъдем дългосрочни партньори на нашите клиенти по пътя им към успешното използване на новите технологии за развитие на бизнеса по начин, оптимален за тяхната дейност.

Открийте как Mainstream може да подобри вашия бизнес.

Свържете се с нас на business.bg@mainstream.bg или попълнете нашата контактна форма.

Други казуси

Как стартъп с AI подобри достъпността на приложенията и оптимизира разходите за инфраструктура на AWS

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Хостинг решение за динамичен e-commerce

Научете как модерният онлайн търговец Gigatron си гарантира стабилността и сигурността на ИТ системите с услугата Mainstream Managed Hosting. Разгледайте резултатите и предимствата!

Dynamics NAV в Enterprise Cloud

Открийте как компания NPS използва платформата Enterprise Cloud, за да постигне стабилност на работата на Dynamics NAV решението и система с високо ниво на достъп и редуцирани първоначални разходи.