Dynamics NAV в Enterprise Cloud

Платформата Enterprise Cloud осигури непрекъснатата работа на Dynamics решението и 24/7 достъп до системата, намали опасността от непредвидени обстоятелства и оптимизира разходите. 

Цели

 • Да се намали началната инвестиция за инфраструктура за клиентите на NPS чрез облачно решение с месечни плащания 
 • Сигурна система с възможност за скалиране, с отлично ниво на изпълнение, 24/7 мониторинг и поддръжка 
 • Решение с улеснено плащане 
 • Местоположение на сървърите в Сърбия 
 • Сигурност на цялата ключова информация за дейността чрез съхранението ѝ в изолирана облачна среда 

Нашият подход

 • Анализ на средностатистическия потребител и предложение за оптимална за потребителя сървърна инфраструктура с гаранция за uptime до 99,99% месечно 
 • Намиране на адекватното решение, което да отговаря на нуждите на клиентите в технически, бизнес и финансов аспект. 
 • Поемане на отговорността за функционирането и нивото на достъп на самата услуга в рамките на договорения SLA 
 • Финансово адаптиране към нуждите на потребителите

Резултати

 • Надеждна система с високо ниво на достъп, осигуряваща стабилното функциониране на Dynamics NAV решението 
 • Проектиран за клиентите на NPS и адаптиран SLA за техническа поддръжка и помощ 
 • Гарантира се сигурността на цялата ключова бизнес информация в изолирана облачна среда 
 • Установиха се отношения на партньорство, в които NPS и Mainstream заедно формулират решенията и участват в оптимизацията на системата 

Един от водещите Microsoft Dynamics партньори в страната и региона, член на групата New Frontier, която Gartner е класирал между 10-те най-успешни системи интегратори в Централна и Източна Европа NPS d.o.o. присъства над 15 години на сръбския пазар. Фокусът на дейността е бизнес консултиране, внедряване, актуализиране и поддръжка на съвременни бизнес решения (ERP – Enterprise Resource Planning) от семейството на Microsoft Dynamics, както и решения за модерно бизнес отчитане и анализ на дейността (BI – Business Intelligence). Предоставя цялостна поддръжка на клиентите по пътя им към дигитална трансформация, като им позволява да постигнат по-голям успех и по-висока рентабилност от дейността благодарение на по-доброто и по-ефикасното управление на всички процеси и ресурси. 

Предизвикателствата, с които NPS се срещна: 

Като един от регионалните водещи Microsoft партньори в областта на ERP решенията от семейството на Microsoft Dynamics NPS се стреми постоянно да предлага на клиентите си възможно най-добрата услуга. Тъй като бизнес решенията Microsoft Dynamics намират приложение при всички потребители, забелязахме, че задължителната допълнителна инвестиция в сървърна инфраструктура, която възниква при внедряване на Dynamics NAV или друго подобно решение, за много от малките и средни предприятия е значителен и дори непреодолим проблем. Беше необходимо да се предложи на клиентите адекватна и същевременно достъпна архитектура и надеждна и скалируема система, за да се преодолее моделът „single point of failiure“ и услугите и решението, предлагано от NPS, да бъдат достъпни за всички – преминаване в Облак

В лицето на Mainstream имаме надежден и стратегически важен партньор за нашия бизнес. Още от първия момент започнахме перфектно да разбираме нуждите на другия. Заедно можем да осигурим на нашите клиенти намаляване на началната инвестиция в съответната инфраструктура, която е нужна, за да се поддържат предлаганите от нас модерни ERP решения. 

Автор 

Решението, което предложихме на NPS, се състои в следното: 

 • 1. Партньорство
 • 2. Редукция на началните разходи
 • 3. Надеждна инфраструктура и техническа поддръжка

Partnerstvo

Експертните знания, които екипът на Mainstream има в областта на предоставяне на премиум хостинг услугa на големи клиенти, чиито бизнес изисквания са комплексни, допринесе за това NPS да разпознае Mainstream като партньор, който е в състояние да предложи възможно най-добрата услуга.

Поверяването на отговорността за внедряването и поддръжката на инфраструктурата на нашия екип позволи на компания NPS да се съсредоточи върху разработването на свое решение. Целта на партньорството беше Mainstream да се погрижи за инфраструктурата, а компания NPS да използва своята сила и ресурси за това в което е най-добра, а то е разработката, модернизацията и внедряването на бизнес решения на базата на решението на Microsoft Dynamics ERP. 

Redukcija inicijalnih troškova

Решението, което беше проектирано за потребителите на NPS, имаше за цел да осигури на клиентите редукция на първоначалната инвестиция.

Цената на хардуерната инфраструктура, която е нужна за оптималното функциониране на Dynamics решението, често пречеше на потребителите да го изберат. Освен това общите разходи за поддръжката на инфраструктурата (Total Cost of Ownership) бяха значителни или твърде високи. Прехвърлянето на разходи от модела Capital Expenditure в OPEX и възможността потребителят да наеме нужната инфраструктурата (вместо да я купи), помогнаха на клиентите на NPS по-лесно да решат да изберат Dynamics решение. Потребителят получаваше надеждна платформа с възможност за скалиране и високо ниво на достъп, като плащат месечно за инфраструктура и нейната поддръжка. 

Pouzdana infrastruktura i tehnička podrška

Очакванията на NPS по отношение на инфраструктурата касаеха стабилността, високото ниво на достъп, скалирането и надеждността, за да могат да предложат на потребителите адекватна услуга и сигурност. NPS-a u pogledu infrastrukture ticala su se stabilnosti, visoke dostupnosti, skalabilnosti i pouzdanosti, kako bi se korisnicima pružila adekvatna usluga i sigurnost.

Платформата Enterprise Cloud осигури 24/7 достъп до системата, намали опасността от непредвидени сривове в работата на системата, гарантира непрекъсната работа на Dynamics решението, намали разходите за ИТ инфраструктура в сравнение с in-house решението и оптимизира лицензирането. Гарантирано ефективната, качествена и бърза поддръжка на Mainstream бяха важните критерии, които доведоха до сътрудничеството на нашите две компании. 

Открийте как Mainstream може да подобри вашия бизнес.

Свържете се с нас на business.bg@mainstream.bg или попълнете нашата контактна форма.

Други казуси

Как стартъп с AI подобри достъпността на приложенията и оптимизира разходите за инфраструктура на AWS

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Хостинг решение за динамичен e-commerce

Научете как модерният онлайн търговец Gigatron си гарантира стабилността и сигурността на ИТ системите с услугата Mainstream Managed Hosting. Разгледайте резултатите и предимствата!

Dynamics NAV в Enterprise Cloud

Открийте как компания NPS използва платформата Enterprise Cloud, за да постигне стабилност на работата на Dynamics NAV решението и система с високо ниво на достъп и редуцирани първоначални разходи.