Сложността като враг № 1: Предизвикателства и процедури за управление на хибридни облаци

Katarina Marinković

10.03.2022

Въпреки че все повече организации преминават към облака, използването на локални системи все още е част от ИТ стратегията на много компании. Публичните облачни услуги, като например моделът „Софтуер като услуга“ (SaaS), носят предимства по отношение на мащабируемостта, гъвкавостта и наличността, но също така и предизвикателства по отношение на съвместимостта с наследените приложения и спазването на нормативните изисквания. Затова не е изненадващо, че компаниите често избират хибриден подход, който включва комбинация от различни среди – местни ИТ (собствена инфраструктура или частен облак) и публичен облак.

Хибриден облак срещу мултиоблак: каква е разликата?

На пръв поглед тези термини имат еднакво значение. Но все пак има разлика. Хибридният облак включва съчетаване на частна облачна инфраструктура, например корпоративен център за данни, с една или повече публични облачни услуги, използвайки и двата модела за постигане на бизнес целите. От друга страна, мултиоблачната среда съдържа повече публични облачни услуги. Тази среда може (но не е задължително) да включва компонент на частен облак.

Управление на хибридния облак

Може да се каже, че хибридният облак осигурява най-доброто от тези два свята: високо ниво на контрол, гъвкавост при адаптирането на ИТ ресурсите към нуждите на бизнеса, подобряване на производителността на инфраструктурата и оптимизиране на разходите за ИТ. В същото време управлението на различни облачни среди изисква задълбочени познания относно сигурността, мрежите и други въпроси. Вижте някои от най-често срещаните предизвикателства при управлението на хибридни облаци по-долу.

1. Интегриране

Създаването на съгласувана среда е една от основните пречки при прилагането на хибриден подход. При изпълнението на тази задача организациите се сблъскват с въпроси като: кои приложения и системи да прехвърлят в облака и кои да оставят в локалната инфраструктура? Как да въведат съгласувани процеси и процедури? Как да създадат подходяща инфраструктура за интегриране на наследените системи в облака? Последното е по-лесно да се каже, отколкото да се направи дори ако имате експертни познания в областта на облачните технологии.

2. Управление и мониторинг на различни облачни среди

Повечето доставчици на публични облачни услуги предлагат предварително вградени (собствени) инструменти за управление и мониторинг, а някои от тях са достъпни чрез външни API услуги (приложно-програмен интерфейс). Сложността се корени във факта, че тези инструменти трябва да бъдат интегрирани с локалните функционалности, използвани за управление и мониторинг. За компаниите е важно да получат общ поглед върху всички среди в облака (т.нар. „обединен прозорец“), за да избегнат пропуски в мониторинга. Това обаче не е лесна задача, тъй като интегрирането на публичните облачни услуги в съществуващите процедури за поддръжка изисква много усилия, както и експертен опит.

3. Мрежова инфраструктура

Мрежовата латентност е един от ключовите фактори, влияещи върху производителността на системата в хибридния облак. Накратко, ефективният хибриден облак изисква безпроблемно проектиране на мрежовата инфраструктура. Някои от факторите, които трябва да се вземат предвид при проектирането, са широчината на честотната лента, управлението на частни и публични облаци, специфичните изисквания за мащабируемост на приложенията и тясната интеграция – създаване на единна мрежа от мултиоблаци.

4. Безопасност и съответствие

Всяко прехвърляне на данни в хибридна облачна среда трябва да се извършва в съответствие със строго определени процедури, за да се елиминира възможността за изтичане на данни (пробив в сигурността на данните). В тази връзка е необходима безупречна координация на мерките за сигурност в различните облачни среди. Задължение на всеки доставчик на облачни услуги е да обясни на потребителя как се управлява сигурността на данните. Освен това компаниите в някои сектори, като например банковото и застрахователното дело, имат задачата да спазват специфични регулаторни изисквания и разпоредби за съхранение и сигурност на информацията.

5. Оптимизиране на разходите

Липсата на съгласуваност между различните среди може да доведе до разпокъсани процеси, платформи и инструменти в организацията. В допълнение, хибридният облак изисква мултидисциплинарни експертни познания, което поражда необходимост от нови експерти и надграждане на съществуващите компетенции. Резултатът е по-висока обща цена на притежание (TCO). От друга страна, компаниите, които не разполагат с достатъчно експертен опит за управление на хибридни облаци, често стават „жертви“ на пропуснати възможности за оптимизиране на инфраструктурата от гледна точка на разходите.

Как да се възползвате максимално от хибридния облак?

Ефективното управление на хибридни облаци изисква приемането на доказани процедури и инструменти, които можете да приложите самостоятелно или с подкрепата на специализиран партньор.

  • DevOps и управление на версиите и изданията – фокусирайте се върху автоматизирането на средите за разработка, тестване и производство.
  • Картографиране на приложенията, които ще бъдат хоствани в облака, и определяне на тяхната стойност за потребителите, възможностите за интеграция, работната натовареност и други фактори, които влияят върху наличността или производителността.
  • Архитектура – с акцент върху преносимостта на работните натоварвания
  • Агрегиране на услуги – единен поглед върху приложенията и системите, хоствани в различни облачни среди.
  • Правилно оразмеряване – точно определяне на ресурсите, използвани от всяко приложение, и стартиране на инстанцията, която най-добре отговаря на нуждите на приложението и която е най-изгодна.
  • Анализ – преглед на всички разходи за облака
  • Сигурност – определяне на изискванията за сигурност на локални и облачни среди, прилагане на инструменти за управление на самоличността и достъпа, непрекъснат мониторинг.

Ние можем да ви помогнем

Що се отнася до хибридния облак, основният въпрос за всяка компания е: можете ли да направите всичко сами? Ако имате нужда от подкрепа за справяне с предизвикателствата и прилагане на най-добрите практики във всички фази на работа с облака, нашите сертифицирани експерти са тук, за да ви помогнат да интегрирате инфраструктурата си с облака и да създадете хибридна среда, готова за работа в предприятието. Благодарение на дългогодишния си опит в управлението на различни облачни платформи можем да ви помогнем да определите оптималната инфраструктура за вашите услуги, да ускорите процеса на модернизация на ИТ и да оптимизирате производителността на всички приложения, като контролирате разходите.

Последни статии

Защита срещу рансъмуер в хибриден облак

През последното десетилетие атаките с рансъмуер се увеличиха и са сред любимите вектори на атаки за киберпрестъпниците.

Сложността като враг № 1: Предизвикателства и процедури за управление на хибридни облаци

Въпреки че все повече организации преминават към облака, използването на локални системи все още е част от ИТ стратегията на много компании.

Какво наистина означава да си ориентиран към облака?

„Как напредва облачната ви трансформация?“ е един от основните въпроси, отправени към ИТ директорите и мениджърите в проучване, проведено от IDG Research.