От споделен хостинг до скалиране в облак

„Изключително съм доволен от бързата имплементация – настройване и мигриране на системата ни в платформата Enterprise Cloud. Беше ясно, че екипът на Mainstream има голям опит в решенията за електронна търговия в различни индустрии.“

Цели

  • Една от главните цели на проекта беше да осигури на клиентите на компанията Sava Osiguranje висококачествен потребителски опит чрез 24/7 достъп и оптимално функциониране на електронния магазин във всеки един момент, независимо от броя на посещенията.

Резултати

  • С преминаването си в платформата Mainstream Enterprise Cloud компанията Sava Osiguranje осигури непрекъснатото функциониране на електронния си магазин през целия сезон, включително през периодите на растящо търсене.
  • Благодарение на цялостната поддръжка от страна на хостинг екипа на Mainstream компанията успя да облекчи работата на вътрешните ресурси, които се освободиха от задължението да извършват мониторинг на изпълнението и сигурността на ИТ инфраструктурата. По този начин се подобри фокусът на основната дейност – разработване на инициативи за предоставяне на допълнителна стойност на клиентите.
  • От гледна точка на развитието преминаването към ново хостинг решение позволи бързо въвеждане на нови функционалности, като база на потребителите, QR регистрация и ваучери, API интеграция с ERP системата и процесорите за плащане, както и интеграция на нови услуги в електронния магазин.

Стабилността на сайтовете е приоритет № 1

Ръководейки се от пазарните тенденции и от нуждите на клиентите, които все повече използват онлайн услуги, през 2018 г. компанията Sava Osiguranje пусна онлайн магазин, а през 2021 г. и сайта за застраховки при пътуване putno-osiguranje.rs. Тъй като тези сайтове са основните дигитални канали на компанията Sava Osiguranje, тя непрекъснато ги развива и подобрява. Дейностите дадоха резултат – ръст на онлайн посещенията и онлайн продажбите, както и неколкократно увеличение на броя на посетители на сайта и конверсия на сайта за застраховки при пътуване putno-osiguranje.rs 

Разбира се, ускореният ръст на уеб трафика не мина без предизвикателства. Използваният модел на споделен хостинг, който беше добра опция, докато броят на потребителите беше значително по-малък, не успя да отговори на пиковете на трафика.

„Сривовете в работата се случваха, когато посещенията на сайта нарастваха – по време на празници, неработни дни, през уикендите и в края на работното време. Наличната поддръжка е най-малка точно в тези моменти и практически е невъзможно да се установи сътрудничество между екипите, които трябва да решат проблема: тогавашният ни хостинг партньор, нашия ИТ отдел и продавачите.“  

Най-високият трафик на онлайн магазина беше отчетен в петъка преди 1 май, когато възникна срив в работата на сайта. Това събитие в комбинация с текущите предизвикателства накара компанията Sava Osiguranje да потърси нов хостинг партньор, който да осигури стабилността на критичните уеб услуги.

„Моментът, в който се установи връзка между бранда и потребителския опит, е също така и моментът, когато трябва да се обмисли по-модерно решение от споделения хостинг.“ 

Усъвършенстваната алтернатива на споделения хостинг

За прехода към нов и по-модерен уеб хостинг застрахователна компанията Sava Osiguranje се нуждаеше от партньор, който да осигури не само по-добро техническо решение, но също и непрекъсната поддръжка на ИТ инфраструктурата и превенция.

На база на богатия си опит в работата с клиенти от индустрията на електронната търговия Mainstream предложи цялостна услуга: хостинг в платформата Enterprise Cloud 

За разлика от споделения хостинг, който не предлага възможност за динамично скалиране на ресурсите според текущите нужди, ресурсите в Enterprise Cloud могат бързо да се увеличават и намаляват. По този начин се елиминира рискът компанията да остане без необходимите ресурси, с което се осигурява стабилно работа. Допълнително предимство са услугите, достъпни в облачния хостинг, като балансиране на натоварването, ръчно и автоматично скалиране на ресурсите и помощ от страна на експертите на Mainstream за тяхното адекватно използване.

Облачен хостинг със скалиране и цялостна поддръжка

След анализ на техническите изисквания консултантите на Mainstream направиха съответните настройки и осъществиха мигрирацията на системите в платформата Enterprise Cloud. Благодарение на системата, предоставяща 99,99% гарантиран достъп, се осигури непрекъснато и стабилно функциониране на сайта и онлайн магазина на компанията Sava Osiguranje.

За да осигурим безпрепятствения процес на прехода в новата хостинг среда, екипът ни беше на разположение на клиента за превантивна помощ след имплементацията.

„По-малко от месец след пускане в експлоатация, получихме информация, че дискът се запълнил над определената граница и експертите на Mainstream превантивно са коригирали параметрите на виртуалните машини. Това означаваше, че проектната фаза на hypercare периода е спазена и ни стана ясно, че наистина имаме партньор, на когото можем да разчитаме.“  

Освен внедряването на хостинг решение и hypercare поддръжка, Mainstream пое цялостния мониторинг на изпълнението и сигурността, което допълнително облекчи вътрешните IT ресурси на компанията.

Открийте как Mainstream може да подобри вашия бизнес.

Свържете се с нас на business.bg@mainstream.bg или попълнете нашата контактна форма.

Други казуси

Как стартъп с AI подобри достъпността на приложенията и оптимизира разходите за инфраструктура на AWS

Jedan od glavnih ciljeva bio je da se obezbedi visoka dostupnost Blockade Labs aplikacije uz EC2 instance na Amazon Web Services (AWS) cloud-u.

Хостинг решение за динамичен e-commerce

Научете как модерният онлайн търговец Gigatron си гарантира стабилността и сигурността на ИТ системите с услугата Mainstream Managed Hosting. Разгледайте резултатите и предимствата!

Dynamics NAV в Enterprise Cloud

Открийте как компания NPS използва платформата Enterprise Cloud, за да постигне стабилност на работата на Dynamics NAV решението и система с високо ниво на достъп и редуцирани първоначални разходи.